Tất cả sản phẩm

Hiển thị 1-18 trong tổng số 18 kết quả

Nồi hấp ALP - Nhật Bản

Nồi hấp ALP – Nhật Bản

Nồi hấp ALP - Nhật Bản - khangkien.com.vn - 0936 620 757
Nồi hấp ALP – Nhật Bản – khangkien.com.vn – 0936 620 757

Nồi hấp ALP – Nhật Bản dùng để hấp dụng cụ, khăn sạch, agar tiệt trùng trong phòng thí nghiệm.

– Nồi hấp ALP – Nhật Bản là một thương hiệu uy tín của Nhật Bản, được các phòng thí nghiệm môi trường tin dùng.

– Khoa hấp tiệt trùng khử khuẩn tại các bệnh viện, trường học, nhà máy tin dùng. 

– Tiệt trùng sấy khô, Tiệt trùng sấy khô tuần hoàn máy đều xử lý được.

– Nồi Hấp Tiệt Trùng 85 Lít Hirayama – Nhật HVE 85

– Nồi Hấp Tiệt Trùng 50 Lít Hirayama – Nhật HVE 50

 

– Nối hấp tiệt trùng tự động loại đứng JIBIMED LS-75LJ

 

– Nồi hấp tiệt trùng loại đứng MC-40 ALP

 

– Nồi hấp tiệt trùng loại đứng MC-30SDP ALP

 

– Nồi hấp tiệt trùng loại đứng MC-30L ALP

 

– Nồi hấp tiệt trùng loại đứng MC-23 hãng ALP

 

– Nồi hấp tiệt trùng loại đứng CL-40LDP ALP- Nhật

 

– Nồi hấp tiệt trùng CL-40L Hãng Sx ALP- Nhật

 

– Nồi hấp tiệt trùng tự động có chức năng sấy khô CL-40MDP

 

– Nồi hấp tiệt trùng tự động loại đứng ALP- Nhật CL-40M

 

– Nồi hấp tiệt trùng loại đứng CL-40SDP Hãng ALP- Nhật

 

– Nồi hấp tiệt trùng loại đứng CL-40S Hãng ALP- Nhật

 

– Nồi hấp tiệt trùng loại đứng CL-32 LDP hãng ALP- Nhật

 

– Nồi hấp tiệt trùng loại đứng ALP – Nhật CL-32L