Tất cả sản phẩm

Hiển thị 1-9 trong tổng số 9 kết quả

Cân điện tử Ohaus

Cân điện tử Ohaus

Cân điện tử Ohaus là thiết bị dùng cân mẫu trong các phòng thí nghiệm, xí nghiệp, viện nghiên cứu.

– Được các trung tâm phân tích, nghiên cứu khoa học, bệnh viện, trường học, kim hoàn tin dùng.

– Cân điện tử Ohaus dùng để cân chính xác các vật thể nhỏ với chức năng : trừ bì, đếm hạt, cân %, cân tỷ trọng, cân động.

– Lựa chọn đơn vị cân như g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, parts | lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N, có móc cân bên dưới.

– Lựa chọn nhiều ngôn ngữ sử dụng như Anh/ Pháp/ Đức/ Italy/ Tây Ban Nha/ Nhật/ Trung Quốc được ứng dụng rộng rãi tại việt nam.

– Cân điện tử 6kg 1 số lẻ Ohaus model R21PE6

– Cân điện tử 200g 2 số lẻ Ohaus SPJ202

– Cân điện tử 2 kg 1 số lẻ Ohaus SPS2001F

– Cân điện tử 2000g – 0.1g Ohaus V31XH2

– Cân điện tử 200g – 0.01g 2 số lẻ Ohaus V31XH202

– Cân phân tích 5 số lẻ Ohaus DV215CD

– Cân phân tích điện tử 4 số lẻ Ohaus PA214C

– Cân phân tích điện tử 4 số lẻ Ohaus PA214

– Cân phân tích điện tử 4 số lẻ Ohaus PAJ1003